Kutuliskan kisah ini bukan untuk ditiru! Tulisan ini sekedar menggambarkan bagaimana ketika rindu...